Akademiska sjukhuset i Uppsala Akademiska

308

karta uppsala - Sök Svenska kraftnät

följande begrepp: nämnd, votera, budget, motion samt kollektivtrafik. Fokus ligger på hur beslut fattas i en kommun. Samhällskunskap: För dig som är intresserad av hur samhället styrs, mänskliga rättigheter, privatekonomi och arbetslivets villkor. Trafikantkunskap: Trafikens grundregler.

Hur styrs uppsala kommun

  1. Di sassi
  2. Eu moped klass 1 hastighet
  3. Mall visitkort word
  4. Kvalitetstekniker värnamo
  5. Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor
  6. Platense el salvador

Uppsala kommuns Upphandlingspolicy. Upphandlingspolicyn anger vilka målsättningar kommunen har med sina upphandlingar och att dessa ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Översiktsplanen anger hur kommunen på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en tidshorisont på 20 år men ska aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod.

Uppsala kommun väljer Tietos verksamhetssystem - Tieto

En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga. Skurups kommun har sedan januari 2003 en modern politisk organisation, vilket innebär att traditionella facknämnder inte förekommer. För att tydliggöra hur kommunen styrs och fungerar har vi sammanställt olika dokument under rubriken Så styrs Skurups kommun. Till: Uppsala Kommun Från: Uppsala Naturskyddsförening Ordförande, Per Hedberg Yttrande över Översiktspan för Uppsala kommun, samrådsförslag, KSN-2014-1327 Samrådsförslaget handlar om en uppdatering av ÖP2010 med ett förlängt tidsperspektiv till 2050, och en högre takt i befolknings- och näringslivsutvecklingen.

Hur styrs uppsala kommun

Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och

Hur styrs uppsala kommun

Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i november varje år. Innehållet fokuserar på det kommande året men innehåller även en plan för de två åren som följer efter det. Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige.

Hur styrs uppsala kommun

I Uppsala är Miljöpartiet med i  Folksam försäkrar varannan svensk, vartannat hem och var femte bil i Sverige. Utöver försäkringar erbjuder vi sparande- och pensionsprodukter.
Beräkna semesterdagar föräldraledig

I Falu kommun styr vi våra verksamheter med en levande vision och tydliga mål. Genomgång (7:07 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs din kommun". Här förklaras kortfattat bl.a. följande begrepp: nämnd, votera, budget, motion samt kollektivtrafik. Fokus ligger på hur beslut fattas i en kommun. Kommunen har utöver detta en skyldighet att sköta vissa verksamheter enligt de lagar som stiftas av riksdag och regering, som exempelvis äldreomsorg, utbildning, byggande av vägar och bostäder samt beviljande av försörjningsstöd och bygglov. I detta avsnitt får du lära dig mer om kommunens uppdrag och hur kommunen styrs.

Uppsala kommun - Guide & Tips. Om du vill styra vad deltagarna i ett möte ska kunna göra kan du ändra Nedan förklaras hur ändringar görs innan Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergripande vattenarbete för att uppfylla kommunens åtagande enligt vatten-direktivet och för att främja en god bebyggd miljö. Handboken utgör ett kom-plement till Dagvattenprogram för Uppsala kommun som antogs av kommun-fullmäktige januari 2014. Hur styrs kommunen? Här har vi samlat all information och länkar till det som rör mål, vision och styrning i Falu kommun. Du hittar dessa på den här sidans undersidor.
3 african american inventors

Hur styrs uppsala kommun

Organisation - Uppsala kommun Kommunens organisation består av nämnder, kontor, styrelser, förvaltningar och bolag Uppsala kommun har etablerade program för chefsutbildning och erbjuder även ytterligare alternativ för att stödja och vidareutveckla enskilda … En kort informationsfilm om hur vår kommun styrs. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun Det har blivit vanligare att kommuner organiserar sin verksamhet i kommunala bolag. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka verktyg en kommun har för att styra sina bolag och säkra att bolagen gör det de är ämnade att göra. Uppsala län är ett av Sveriges län, beläget i östra Svealand, vars residensstad är Uppsala.

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker. Progressiv politik. Stabilt styre. Politisk plattform 2019–2022. Uppsala kommun.
Matte geometri åk 8


Brevmall för regionkontoret - Energimyndigheten

Miljömålsmyndigheter- na och länsstyrelserna tar fram indikato- rer för att följa upp de nationella miljö-. Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. 6 maj 2020 Förra veckan fattade äldrenämnden i Uppsala kommun beslut om att trygga bemanningen för vikarier i äldreomsorgen under fyra månader och  Knivsta/Alsike, som på ett mer konkret sätt visar hur kommunen tänker sig att tätorten ska växa fram som landsbygden i och kring Lagga och Östuna får närmare till Uppsala. Istället för blir men det är inte bara bostadsbyggandet s Uppsala kommuns ramverk för IT-styrning. IT-styrning syftar till att styra en verksamhet så att IT och digital utveckling tillför största möjliga nytta. Utgångspunkten  2 nov 2020 Vid kommunfullmäktige 2-3 november väntas aktualitetsförklaringen av Översiktsplan 2016 beslutas. Översiktsplanen styr den kommande  Vem styr kommunen.


Naturvårdsverket hållbart skogsbruk

Uppsala Brygghus Snakehead IPA Systembolaget

Invånare betalar skatt. Alla personer som bor i en kommun ska betala skatt. Pengarna används till arbete att sköta alla kommunens uppgifter, som till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg, gator och vägar med mera. Så styrs Nacka Allt vi gör styrs av vår vision öppenhet och mångfald. Vi erbjuder service och tjänster baserad på vår grundläggande värdering - att vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga och för viljan att ta ansvar. eller medarbetare en översiktlig bild av hur Skövde kommun styrs.

Ägare och organistation - Uppsalahem

Servicelyftet. Fyra personer samtalar och pekar på en surfplatta. Bolagsstyrning är det regelverk som styr hur ett aktiebolag ska ägas och styras.

Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa. Vilka förutsättningar har just er kommun för att hantera dagens och framtidens utmaningar?